Drain Cooler

Ścieki odprowadzane do kanalizacji, na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) nie powinny mieć temp. wyższej niż 35 C. Oferujemy skuteczne chłodnice kondensatu zabezpieczające kanalizację przed przegrzaniem.

drain-cooler