Ciepło powstające w serwerowniach skutkuje wyparciem z nich wilgoci. Ekstremalnie niski jej poziom skutkuje wyładowaniami elektrostatycznymi i zwiększonym ryzykiem awarii