Instalacje antyelektrostatyczne

Nawilżanie hal produkcyjnych – redukcja zjawiska elektrostatyki

Elektrostatyka bywa zjawiskiem celowo wywoływanym w niektórych procesach technologicznych. Przykładowo- przy zautomatyzowanym pakowaniu podczas transportu etykiet z magazynku na powierzchnie docelowe przed ich trwałym zamocowaniem. Nawet przy intencjonalnym wykorzystaniu elektrostatyki, nieprawidłowy poziom wilgotności może być przyczyną utraty kontroli nad procesem.

Skutkiem naładowania elektrycznego przedmiotów w pomieszczeniu, spowodowanego niską wilgotnością powietrza mogą być różnorodne problemy. Niektóre z nich to zacięcia w maszynach poligraficznych, niemożność otwarcia foliowych torebek drogą rozdmuchu w automatycznych liniach pakowania, uszkodzenia elementów elektronicznych.

Występowanie ładunków elektrycznych na powierzchniach przedmiotów w wielu branżach wiąże się z ryzykiem zapłonu lub wybuchu.