page-4-image-3Firma STERNAL INTERNATIONAL od 1990 roku specjalizuje się w kompleksowej produkcji i
instalacji systemów mgłowych. Jesteśmy w stanie
optymalnie rozwiązać problemy z wilgotnością powietrza. W naszej ofercie znajdują się systemy mgły wodnej:

  • systemy nawilżające indywidualne pomieszczenia,
  • systemy zintegrowane z układem wentylacyjno-klimatyzacyjnym,
  • systemy nawilżające cały budynek,
  • systemy nawilżające dla procesów technologicznych,
  • systemy przeciwwybuchowe redukujące zapylenie przy przesypach biomasy i węgla,
  • systemy zabezpieczające przed pożarem.

Dzięki szerokiej gamie stosowanych rozwiązań technicznych, produkt finalny, jakim jest stały
poziom wilgotności, który możemy osiągnąć przy najniższych kosztach eksploatacyjnych. W zależności od potrzeb, w procesie nawilżania można wykorzystać każdy dostępny rodzaj energii, od sprężonego powietrza, poprzez energię elektryczną, parę wodną, gorącą wodę, aż po najnowszy hit na światowych rynkach (niezwykle tanie w eksploatacji) nawilżacze page-33-image-93gazowe. Dzięki unikalnym rozwiązaniom układów dyspersyjnych w nawilżaczach parowych drogę absorpcji pary wodnej do powietrza, niezależnie od zapotrzebowania na parę, skrócić możemy nawet do 15 cm. Oferowane przez nas technologie mgły wodnej znalazły uznanie wśród takich firm i instytucji jak:
Metropolitan, International Papier Kwidzyn, WISTIL, SWEDWOOD, PR Koszalin, SONY, NASA, DIOR, Opera Królewska w Sztokholmie, czy muzeum LOUVRE w Paryżu, którego zarząd po zapoznaniu się z wynikami eksploatacyjnymi naszych nawilżaczy w paryskim Muzeum Natury, w trosce o bezpieczeństwo bezcennych eksponatów podjął decyzję o wymianie wszystkich zainstalowanych już nawilżaczy na nawilżacze DRI-STEEM.