Nawilżacz elektrodowy rezystancyjny

Nawilżacz elektryczny – jaki wybrać?

Nawilżacze elektryczne są typem nawilżaczy izotermalnych, w których energia do odparowania wody jest dostarczana w postaci energii elektrycznej.

To jednak, jak ta energia jest przekazywana wodzie, może być realizowane na dwa sposoby:
• poprzez przepuszczanie przez wodę, znajdującą się w polimerowym cylindrze, biegnącego pomiędzy dwoma zanurzonymi w niej elektrodami prądu – o tę zasadę działania oparte są nawilżacze elektrodowe
• pośrednio, poprzez podgrzewanie jej grzałkami – nawilżacze działające w ten sposób nazywane są rezystancyjnymi

Ze względu na niższy koszt zakupu, standardowo wybieranym przez wykonawców systemów HVAC, wyłonionych w procedurach przetargowych gdzie głównym kryterium wyboru oferty jest cena, są nawilżacze elektrodowe. Przyszły użytkownik często nie bierze jednak pod uwagę wysokich kosztów eksploatacji takiego urządzenia- na cylindrze, w którym dochodzi do odparowania wody odkłada się kamień, co wymaga regularnej jego wymiany. Roczny koszt części eksploatacyjnych już po roku użytkowania takiego sprzętu pracującego w sposób ciągły potrafi przewyższyć cenę samego urządzenia! Co więcej, podczas odparowywania wody ze zbiornika, zagęszcza się w nim koncentracja związków mineralnych. Wiąże się to z koniecznością cyklicznego zlewania z niego części wody do kanalizacji i dolewania świeżej, zimnej wody i ponownego jej podgrzania co przekłada się na duży wydatek energetyczny. Nawilżacze rezystancyjne z kolei, dzięki temu, że ich grzałki mają o kilka rzędów wielkości dłuższą żywotność, nie wymagają wymiany części eksploatacyjnych, wyeliminowane więc zostają przestoje i koszty części oraz serwisu z tym związane.