Pył powstający przy transporcie materiałów sypkich można zredukować stosując dysze niskociśnieniowe