Dla funkcjonowania ludzi jak i prawidłowego działania urządzeń istnieją zakresy optymalnych warunków klimatycznych, związanych z temperaturą i wilgotnością. Zbyt niska zawartość pary wodnej w powietrzu może powodować szereg niekorzystnych zjawisk, takich jak nadmierna elektrostatyka, dyskomfort spowodowany uczuciem suchości spojówek i skóry, ułatwione rozprzestrzenianie się bakterii chorobotwórczych. Nadmierna zawartość wody w powietrzu z kolei może przyczyniać się do rozwijania się kultur drobnoustrojów o toksycznych dla człowieka produktach przemiany materii, przyspieszonego psucia się produktów i szeregu innych niekorzystnych zjawisk. Dla pełnej kontroli jakości powietrza w pomieszczeniach, poza systemami podwyższającymi poziom ilości wilgotności w przypadkach gdy jest ona zbyt niska, zapewniamy także rozwiązania pozwalające na odebranie nadmiaru wody z powietrza.

Urządzenia przez nas oferowane, działają w oparciu o zjawisko adsorpcji oraz kondensację. W zależności od potrzeb, jesteśmy w stanie zaproponować montaż urządzeń stacjonarnych na liniach produkcyjnych jak i wynajem jednostek przenośnych aby zahamować skutki nadmiernego zawilgocenia i usunąć z pomieszczeń nadmiar wody po odcięciu źródła jej niekontrolowanego dopływu.