Airborne dust reduction systems

Bariera przeciwpyłowa

Bariera przeciwpyłowa

Redukcja zapylenia to jeden z efektów zastosowania nawilżania powietrza. Wynika to z prostej zależności- wilgotna cząstka kurzu jest cięższa niż drobina sucha. Jeżeli w danej aplikacji odpylanie powietrza jest kwestią priorytetową, system nawilżania zostanie przez naszych techników zaprojektowany pod względem doboru dysz i ich rozmieszczenia w taki sposób, żeby wydajność tego procesu była możliwie największa. W połączeniu z systemami mechanicznej filtracji powietrza, odpowiednio zaprojektowane nawilżanie potrafi znacząco zredukować ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Przekłada się to na podwyższoną jakość produktu, zmniejszenie negatywnego oddziaływania środowiska hali na zdrowie pracowników, a w wielu przypadkach także na podwyższoną trwałość i niezawodność maszyn.


dust trackRedukcja zapylenia powietrza z użyciem systemów mgłowych uzyskiwana jest na drodze trzech mechanizmów:

  • strącanie drobin pyłu z powietrza w obszarze zanieczyszczonym
  • redukcja ilości powstającego pyłu poprzez zwilżenie powierzchni obrabianego materiału
  • blokowanie rozprzestrzeniania się pyłu poprzez zastosowanie kurtyn mgłowych