Nawilżanie powietrza w przemyśle drzewnym

Coraz większa liczba przedsiębiorców z branż meblarskiej, drzewnej i lakierniczej docenia korzyści wynikające z nawilżania powietrza hal produkcyjnych, ponieważ utrzymywanie stałej wilgotności page-9-image-15powietrza redukuje koszty produkcji! Szczególnie zalecane na stanowiskach: pianki (zmniejsza niebezpieczeństwo “samozapłonów” pianki), lakierni, suszarni, klejarni (zwłaszcza wyrobów klejonych z litego drewna, płyt klejonych na meble), oklein naturalnych i na flizelinie, fornirowania przy laminatach, stelażach i profilach meblowych, chłodzenie płyt wiórowych, sklejek wychodzących z prasy, magazynach półproduktów (np. elementy toczone, skóry przeznaczone do pokrycia mebli), produkcji parkietów i paneli – zmniejszenie ilości pyłów, ładunków elektrostatycznych…. itd)

Producenci klejów zalecają przestrzeganie odpowiednich warunków, które mają znaczący wpływ na wynik klejenia – temperatura otoczenia, materiału i kleju powinna oscylować w granicach 18-20°C, wilgotność drewna 8-10%, a wilgotność względna powietrza między 60 a 70%. Odpowiednia wilgotność w pomieszczeniach lakierni nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale gwarantuje również uzyskanie idealnej powierzchni po nałożeniu lakieru. Temperatura oraz wilgotność w pomieszczeniu lakierni muszą być utrzymywane stale na odpowiednim poziomie. W lakierniach optymalna temperatura powietrza wynosi od +5ºC do +25ºC dla temperatury podłoża do 40ºC. Temperatura podłoża stalowego podczas malowania, dla uniknięcia kondensacji wilgoci na powierzchni powinna być o co najmniej 3ºC wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje się podczas malowania przy wilgotności względnej powietrza do 85%. Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej 85% stwarza korzystne warunki do tworzenia się na powierzchni warstwy zaabsorbowanej wody, oraz przyczynia się do zmniejszenia szybkości wysychania powłoki, dlatego trzeba zapewnić stały poziom wilgotności powietrza.

Jednym z podstawowych problemów w stolarniach i zakładach przemysłu drzewnego jest pył drzewny powstający podczas mechanicznej obróbki drewna. Do najbardziej zapylonych należą stanowiska pracy szlifierkach, pilarkach tarczowych i formatowych oraz tokarkach. Pyły drewna twardego (dębu i buku) mają działanie rakotwórcze, a niektóre gatunki drewna tropikalnego oddziaływają toksycznie na organizm ludzki.

Nawilżanie powietrza zmniejsza stężenie pyłu page-34-image-103na stanowiskach roboczych oraz zmniejsza liczbę przerw w ciągu dnia pracy. Zapylenie może być nie tylko przyczyną dolegliwości zdrowotnych i chorób zawodowych, lecz stwarza również warunki zagrożenia pożarem i wybuchem. Największe wypadki – pożar w EUROPOL- -MEBLE w Chodzieży na wydziale pianki, Zakład Stolarski “PIĘTRUS” wraz z halami magazynowymi oraz kilka innych mniejszych, ale groźnych pożarów, których niebezpieczeństwo wybuchu można było znacznie zmniejszyć, przez właściwe nawilżanie powietrza.

Systemy nawilżania są tak zoptymalizowane, aby część atomizowanej wody odparowała i wyparła tlen z chronionej strefy. Jest to zjawisko podobne do odczuwalnego latem wrażenia ciężkości powietrza w upalne, wilgotne dni. Jednocześnie para wodna obniża napięcie, zabezpieczając układ przed wyładowaniami elektrycznymi. Powietrze nasycone parą wodną skutecznie zmniejsza ryzyko wybuchu. Pozostała zatomizowana woda łączy się z kurzem powodując jego szybsze opadanie grawitacyjne. Im doskonalsza dyspersja wody tym efektywniejsze łączenie się wody i najmniejszych cząstek kurzu.