Server-Raum

Nawilżanie a ryzyko usterki podzespołów elektronicznych

Procesy technologiczne w przemyśle elektronicznym są szczególnie wrażliwe na napięcia elektrostatyczne. Niski poziom wilgotności powietrza powoduje wzrost napięcia elektrostatycznego. Przy wilgotności na poziomie 55% przewodnictwo na powierzchniach materiałów i w powietrzu jest dostateczne, aby zapobiec wyładowaniom. Wysokie napięcie elektrostatyczne przyciąga do siebie kurz, przy czym utrzymanie odpowiedniej wilgotności zapobiega gromadzeniu się go na elementach. Zastosowanie instalacji automatycznej regulacji wilgotności powietrza zabezpiecza produkowane wyroby przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Nawilżanie powietrza staje się też coraz częściej praktykowaną metodą redukcji awaryjności podzespołów w serwerowniach, gdzie duże skupienie mocno nagrzewających się podzespołów skutkuje drastycznym wyparciem pary wodnej z powietrza.

Kolejną istotną zaletą stosowania nawilżania powietrza w serwerowniach jest obniżenie temperatury w pomieszczeniu towarzyszące odparowywaniu wody. Jest to zjawisko szczególnie istotne w odniesieniu do komponentów elektronicznych, takich jak dyski twarde, w przypadku których lepsze odprowadzanie ciepła wiąże się z wydłużeniem żywotności.

Utrzymywanie wilgotności na odpowiednim poziomie ma jeszcze jedną istotną zaletę- wiąże kurz i zmniejsza jego ilość w powietrzu. Dzięki temu redukujemy ilość kurzu osadzającego się na wentylatorach, radiatorach i elementach przytwierdzonych do płytek drukowanych. Tym samym obniżaja ich temperaturę, redukuje ryzyko awarii i częstotliwość czyszczenia wnętrza szaf serwerowych.