Przemysł Hodowlany

Branża mięsna

Zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza istotne jest również w przypadku zakładów zajmujących się obróbką mięsa – niska wilgotność oraz wysoka temperatura przechowywania spowodować mogą zmiany barwy mięsa, dlatego też niektóre firmy starają się temu zapobiec poprzez stosowanie konserwujących azotanów, a więc szkodliwej chemii. Odpowiedni mikroklimat wewnątrz budynku inwentarskiego potrzebny jest również w przypadku hodowli świń – badania wskazują, że zbyt niska wilgotność powietrza zwiększa podatność świń na zranienia a także obniża o 2.5% strawność paszy. Oczywistą korzyścią wynikającą z zastosowania w pomieszczeniach gospodarskich zraszaczy mgłowych jest odczuwalne zmniejszenie się charakterystycznych dla tego typu miejsc zapachów.

Ponadto, udowodnione zostało uspakajające i wyciszające działanie mgiełki wodnej na zwierzęta wysyłane na ubój – dzięki zastosowaniu takich środków ich mięso jest bardziej kruche. W hodowlach zwierząt i drobiu właściwy mikroklimat wpływa na jakość produkcji i na dochody hodowcy. Ponadto nawilżanie powietrza odgrywa istotną rolę w hodowli drobiu – zarówno podczas klucia jak i chowu kurcząt konieczne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery ochronnej. W przypadku zbyt niskiej wilgotności dojść może do odparowania nadmiernej ilości pary wodnej poprzez pory skorupki, co przenosi się na utratę do 50% ich wagi, a także wzrost śmiertelności piskląt do 25%. Optymalna temperatura i wilgotność powietrza w magazynach jaj, halach lęgowych i klujnikowych pozwala utrzymać odpowiedni wskaźnik wylęgu, oraz dobrą jakość i żywotność piskląt. Zbyt niska wilgotność w kurnikach, w szczególności przy jednoczesnej podwyższonej temperaturze powoduje nadmierne parowanie organizmu, sprzyja rozwojowi choroby mykoplazmozy, zakażaniu się ptactwa chorobotwórczymi drobnoustrojami czy zwiększeniu się łamliwości piór. Wszystkie te czynniki w rezultacie prowadzą do obniżenia przyrostów dziennych, a więc strat i zmniejszenia atrakcyjności produktu na rynku.

Hodowla zwierząt egzotycznych

Szczególnie wymagające pod względem parametrów klimatycznych są wszelkiego rodzaju zwierzęta tropikalne, o czym doskonale wiedzą tak ogrody zoologiczne jak i prywatni hodowcy. Tego typu hodowle wymagają stworzenia specjalistycznych warunków upodabniających w jak największym stopniu klimat do środowiska naturalnego. Ogrody zoologiczne są bardzo świadome konieczności prawidłowego nawilżania otoczenia dla małp i innych zwierząt. Suche powietrze może spowodować problemy ze skórą tych zwierząt, oraz z ich rozmnażaniem. Doskonałym sposobem na zapewnienie wysokiego poziomu wilgotności powietrza oraz wysokiej temperatury w terrariach jest zastosowanie zraszaczy mgłowych, które poza tym, że doskonale nawilżają, posiadają również walory wizualne.