Przemysł papierniczy i drukarnie

Nawilżanie powietrza w drukarni i papierni

W sezonie grzewczym i podczas gorącego lata w halach produkcyjnych drukarni oraz magazynach występują problemy spowodowane zbyt niską wilgotnością powietrza.

System nawilżania powietrza zapewnia stabilność wymiarową i kształtową obrabianego materiału, zmniejsza zużycie farb, lakierów i środków rozcieńczających, zmniejsza zawartość pyłów i kurzu w powietrzu (zwłaszcza najdrobniejszych frakcji, które są najtrudniejsze do wyeliminowania), ogranicza straty materiałowe obrabianych produktów itd. Skłonność do pylenia wyraża się łatwością odrywania od powierzchni papieru drobnych cząstek wypełniacza i fragmentów włókien (fibryl) pod wpływem tarcia, wstrząsania i zaginania. Pylenie papieru znacznie zmniejsza prędkość drukowania. Pył padający na formę drukowaną powoduje zniekształcenie elementów drukujących na odbitce drukarskiej. Aby uniknąć pogorszenia jakości produkcji (zniekształceń), należy maszyny zatrzymać co pewien czas w celu zmycia formy. Pylenie papieru może występować we wszystkich technikach drukowania.

Powstający pył ma cztery źródła:
• Pył krojenia powstający przy krojeniu poprzecznym zwoju na arkusze,
• Pył brzegowy- powstaje, gdy do krojenia użyto tępego noża lub podawano zbyt grubą warstwę. Ten rodzaj pyłu jest widoczny w postaci cząstek i włókien na brzegach papieru),
• Pył z pigmentów warstwy powlekającej (tego rodzaju pyły przechodzą z obciągu offsetowego na formę drukową, ścierają ją powodując tonowanie),
• Pył z włókien osadza się na obciągu offsetowym (w pięciokrotnym powiększeniu można zaobserwować zniekształcenia elementów drukujących na odbitce, spowodowane tym rodzajem pyłu).

Pyły papieru mogą przemieszczać się od formy drukowanej do kałamarza farbowego i powodują nierównomierne, przypadkowe przekazywanie farby do całego układu farb. Pył i kurz mogą powodować ścieranie rysunku z formy offsetowej przy drukowaniu z warstwy kopiowej.

Redukcja zapylenia przy obróbce papieru

Papier „żyje”, bo jego naturalny składnik – drewno – nawet po przetworzeniu zachowuje swoje właściwości, z tego też powodu papier reaguje na zmiany wilgotności. Czym większa różnica, jaką posiada papier w stosunku do wilgotności pomieszczenia – tym większe jest niebezpieczeństwo, że podczas druku mogą wystąpić problemy, np. powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Przy suchym papierze powstające poprzez tarcie ładunki elektrostatyczne nie mogą odpłynąć i arkusze przyciągają się, skutkiem naładowani elektrostatycznych mogą być:

podwójne arkusze, brak pasera, problemy z wykładaniem czy odbijanie świeżej farby. Aby wyeliminować te problemy, jak i związane z falowaniem krawędzi arkuszu papieru, pyleniem, zmianą kształtu i wymiaru papieru polecamy zastosowanie systemu nawilżania powietrza – każda instalacja projektowana jest dla indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Wykonujemy bezpłatne projekty instalacji nawilżania oraz kosztorys, ponadto służymy pełną i fachową informacją.

Znaczenie wilgotności powietrza dla eksploatacji maszyn drukarskich

Warty odnotowania jest także fakt, że wiele nowoczesnych maszyn drukarskich pośród parametrów pracy, jakie należy urządzeniu zapewnić, takich jak odpowiednia wydajność prądowa instalacji elektrycznej, temperatura powietrza czy materiały eksploatacyjne odpowiedniego gatunku, posiada także wymagany zakres wilgotności powietrza. Od jej utrzymania we właściwym zakresie zależy nie tylko jakość wydruków i wydajność materiałów eksploatacyjnych, coraz częściej także ewentualne pozytywne rozpatrzenie roszczeń gwarancyjnych w przypadku usterki urządzenia. Dlatego nasi Klienci, posiadający najnowocześniejsze, kosztowne urządzenia często decydują się także na rozbudowę systemu o moduł monitorujący i zapisujący zmiany wartości RH w czasie.