Przemysł Poligraficzny

W sezonie grzewczym i podczas gorącego lata w halach produkcyjnych drukarni oraz magazynach występują problemy spowodowane zbyt niską wilgotnością powietrza. Proces druku generuje pył, który przy niskiej wilgotności powietrza przemieszcza się i ma negatywny wpływ na jakość wytwarzanych wyrobów jak i na urządzenia. Powstaje on przy krojeniu zwoju na arkusze, gdy do krojenia użyto tępego noża lub podawano zbyt grubą warstwę, z pigmentów warstwy powlekającej oraz z włókien osadzających się na obciągu offsetowym. Cząsteczki pyłu dostają się do formy drukarskiej do kałamarza farbowego i powodują nierównomierne, przypadkowe przekazywanie farby do całego układu farb. Pył i kurz mogą powodować ścieranie rysunku z formy offsetowej przy drukowaniu z warstwy kopiowej.

Problem z pyłem pojawia się, ponieważ składnikiem papieru jest drewno i zachowuje jego właściwości. Z tego powodu papier reaguje na zmiany wilgotności. Czym większa różnica, jaką posiada papier w stosunku do wilgotności pomieszczenia – tym większe jest niebezpieczeństwo, że podczas druku mogą wystąpić problemy. Systemy nawilżania powietrza pozwolą na utrzymanie prawidłowej, stabilnej pracy maszyn w przedsiębiorstwach w przemyśle papierniczym jak i utrzymać jakość wytwarzanych materiałów na najwyższym poziomie.

Zalety systemów nawilżania powietrza w przemyśle papierniczym:

– utrzymanie higroskopijności papieru,
– zapewnienie stabilności wymiarowej i kształtownej obrabianego materiału,
– zmniejszenie zużycia farb, lakierów i środków rozcieńczających,
– zmniejszenie zawartość pyłów i kurzu w powietrzu (zwłaszcza najdrobniejszych frakcji, które są najtrudniejsze do wyeliminowania),
– ograniczenie strat materiałowych obrabianych produktów,
– równomierny, stabilny, wysokiej jakości druk,
– wydłużenie czasu zdatności użytkowej maszyn drukarskich,
– zapewnienie komfortowych warunków do pracy,
– minimalizacja zagrożenia chorób dróg oddechowych pracowników,
– eliminacja ładunków elektrostatycznych.