Rygor technologiczny najlepszych producentów papieru wymaga utrzymania wilgotności w ściśle określonym zakresie.