Znaczenie nawilżania powietrza w przemyśle spożywczym

Produkcja roślinna

Nieodpowiednia wilgotność powietrza jest jedną z głównych przyczyn złego wzrostu roślin. W naturalnych warunkach powietrze nigdy nie jest zupełnie suche – zawiera określoną ilość wody. page-12-image-24Wiele naszych roślin ozdobnych pochodzi z regionów o bardzo dużej wilgotności powietrza z lasów tropikalnych. Im bardziej ogrzewamy pomieszczenia, tym mniejsza jest wilgotność powietrza, szkodząc rośliną hodowlanym, np. w szklarniach utrzymywanie wysokiej wilgotności przyspiesza
ukorzenienie i wzrost sadzonek, oraz obniża temperaturę. Mgiełka wytworzona przez dysze chroni młode rośliny przed poparzeniem słonecznym, nie powodując zalewania roślin. Utrzymanie właściwych parametrów wilgotności powietrza jest niezbędne dla zapewnienia optymalnych warunków hodowli i przechowywania wielu produktów spożywczych. Niewłaściwe parametry nawilżania powietrza prowadzą do obniżania wydajności produkcji a także zwiększają podatność hodowli na choroby i szkodniki. Niewłaściwa wilgotność powietrza powoduje, że pomidory wolniej kiełkują, ponadto łatwo mogą paść ofiarą takich szkodników jak przędziorki czy mszyce. Zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgoci niezbędne jest dla utrzymania wysokiej wydajności w hodowli wszelkiego rodzaju grzybów – przykładowo pieczarki w okresie wzrostu grzybni potrzebują utrzymania wilgotności na poziomie 85-95%. Sternal International Sp. z o.o.

Odpowiednie wytyczne w zakresie przechowywania mają również warzywa i owoce:

  • Bakłażan 8-12°C w wilg. 90-95%
  • Pomidor 8-10°C w wilg. 90%
  • Ziemniaki wczesne 10-15°C w wilg. 90-95%
  • Arbuzy 10-12°C w wilg. 90%
  • Cytryny 10-11°C w wilg. 90%

Jeżeli chodzi o przechowywanie warzpage-12-image-25yw i owoców, to brak odpowiedniej wilgotności powoduje, że ich komórki otworzą się lub popękają tak, że nie pomoże później żadne ich nawilżanie. Dlatego bardzo ważne dla warzyw i owoców jest nawilżanie od chwili, gdy zostają umieszczone w magazynie do momentu kupienia ich przez klientów. W supermarketach wilgotność powinna być
utrzymywana w przedziale od 45-55% w działach oferujących mięso, warzywa oraz kwiaty. Szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków w różnego rodzaju dojrzewalniach – procesy chemiczne zachodzące tak w dojrzewających bananach jak i serach wymagają stworzenia specjalnych warunków. Wilgotność powietrza w dojrzewalniach bananowych wynosić powinna ok. 80%, w przypadku dojrzewalni serowych wartości te wahają się w zależności od rodzaju sera od 75 do 90%, nieścisłości w dopatrzeniu tych wymagań mogą negatywnie wpłynąć na walory smakowe i klasę produktów.

Branża piekarnicza

Wilgotność powietrza decyduje także o walorach smakowych gotowego produktu podczas procesu produkcji pieczywa i innych wypieków. Aby osiągnąć maksymalnie pełnowartościowy wypiek niezbędna jest właściwa technika nawilżania zapewniająca stałą wilgotność otoczenia. Stabilizacja wilgotności powietrza i temperatura jest bardzo ważnym czynnikiem podczas produkcji pączków i innych ciast drożdżowych. Już w pierwszych fazach produkcji odpowiedni poziom wilgotności powietrza gwarantuje ograniczenie strat produkcyjnych związanych z wysychaniem produktów powodującym utratę ich wagi. Szczególnie istotne jest utrzymanie odpowiednich parametrów dotyczących nawilżenia podczas procesu fermentacji ciasta – zarówno w przypadku wyrobów piekarniczych jak i cukierniczych. Tylko odpowiedni poziom wilgotności względnej powietrza pozwala na wytworzenie optymalnych warunków dla spulchnienia ciasta i zwiększenia jego objętości. Końcowy rozrost odbywać się powinien w temperaturze 35-38°C przy względnej wilgotności powietrza 75-85%. Dzięki zachowaniu takich warunków powierzchnia ciasta zostaje zmiękczona i zmniejszone zostaje napięcie powierzchniowe, dzięki czemu na samym początku wypieku ciasto szybko zwiększa swoją objętość.

Branża mięsna

Zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza istotne jest również w przypadku zakładów zajmujących się obróbką mięsa – niska wilgotność oraz wysoka temperatura przechowywania spowodować mogą zmiany barwy mięsa, dlatego też niektóre firmy starają się page-15-image-35temu zapobiec poprzez stosowanie konserwujących azotanów, a więc szkodliwej chemii. Odpowiedni mikroklimat wewnątrz budynku inwentarskiego potrzebny jest również w przypadku hodowli świń – badania wskazują, że zbyt niska wilgotność powietrza zwiększa podatność świń na zranienia a także obniża o 2.5% strawność paszy. Oczywistą korzyścią wynikającą z zastosowania w pomieszczeniach gospodarskich zraszaczy mgłowych jest odczuwalne zmniejszenie się charakterystycznych dla tego typu miejsc zapachów. Ponadto, udowodnione zostało uspakajające i wyciszające działanie mgiełki wodnej na zwierzęta wysyłane na ubój – dzięki zastosowaniu takich środków ich mięso jest bardziej kruche. W hodowlach zwierząt i drobiu właściwy mikroklimat wpływa na jakość produkcji i na dochody hodowcy. Ponadto nawilżanie powietrza odgrywa istotną rolę w hodowli drobiu – zarówno podczas klucia jak i chowu kurcząt konieczne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery ochronnej. W przypadku zbyt niskiej wilgotności dojść może do odparowania nadmiernej ilości pary wodnej poprzez pory skorupki, co przenosi się na utratę do 50% ich wagi, a także wzrost śmiertelności piskląt do 25%. Optymalna temperatura i wilgotność powietrza w magazynach jaj, halach lęgowych i klujnikowych pozwala utrzymać odpowiedni wskaźnik wylęgu, oraz dobrą jakość i żywotność piskląt. Zbyt niska wilgotność w kurnikach, w szczególności przy jednoczesnej podwyższonej temperaturze powoduje nadmierne parowanie organizmu, sprzyja rozwojowi choroby mykoplazmozy, zakażaniu się ptactwa chorobotwórczymi drobnoustrojami czy zwiększeniu się łamliwości piór. Wszystkie te czynniki w rezultacie prowadzą do obniżenia przyrostów dziennych, a więc strat i zmniejszenia atrakcyjności produktu na rynku. Szczególnie wymagające pod względem parametrów klimatycznych są wszelkiego rodzaju zwierzęta tropikalne, o czym doskonale wiedzą tak ogrody zoologiczne jak i prywatni hodowcy. Tego typu page-15-image-36hodowle wymagają stworzenia specjalistycznych warunków upodabniających w jak największym stopniu klimat do środowiska naturalnego. Ogrody zoologiczne są bardzo świadome konieczności prawidłowego nawilżania otoczenia dla małp i innych zwierząt. Suche powietrze może spowodować problemy ze skórą tych zwierząt, oraz z ich rozmnażaniem. Doskonałym sposobem na zapewnienie wysokiego poziomu wilgotności powietrza oraz wysokiej temperatury w terrariach jest zastosowanie zraszaczy mgłowych, które poza tym, że doskonale nawilżają, posiadają również walory wizualne.