Przemysł Stoczniowy

Zalety systemów nawilżania Sternal International dla stoczni:

– zapobiega nadmiernej pracy,
– kurczeniu się i pękaniu drewna,
– promuje stabilność wymiarową,
– ogranicza gromadzenie się kurzu w pomieszczeniu,
– zmniejsza elektryczność statyczną w pomieszczeniu.

Jako niezależne produkty zarówno nawilżania sprężonym powietrzem, jak i nawilżania wysokociśnieniowego, specjaliści Sternal International mogą odpowiedzieć na Twoje życzenia. Chętnie omówimy z Tobą wszystkie szczegóły różnych systemów nawilżania, aby mieć pewność, że dokonasz właściwego wyboru.