Znaczenie nawilżania powietrza w przemyśle włókienniczym

Niezwykłą cechą powietrza, często niedocenianą w procesach produkcyjnych jest jego wilgotność. Zapewnienie na stałym poziomie odpowiedniej wilgotności w przemyśle włókienniczym:

  • spoolsZmniejsza napięcia elektrostatyczne,
  • Obniża stopień pylenia włókien i zmniejsza ilość kurzu w hali,
  • Redukuje ryzyko zrywania się i motania nici,
  • Zachowuje zarówno barwę materiału jak i wytrzymałość włókien,
  • Kontroluje zadany kształt i wymiar obrabianego materiału,
  • Zmniejsza ryzyko wybuchu pożarów i obniża temperaturę w hali.

Zakup systemu nawilżania powietrza ogranicza postoje maszyn i przerwy w produkcji, co w konsekwencji powoduje wzrost wydajności i jakości produkcji.