Przemysł Włókienniczy

Niezwykłą cechą często niedocenianą w procesach produkcyjnych jest jego wilgotność. Zapewnienie na stałym poziomie odpowiedniej wilgotności w przemyśle włókienniczym:

• Zmniejsza napięcia elektrostatyczne
• Obniża stopień pylenia włókien i zmniejsza ilość kurzu w hali
• Redukuje ryzyko zrywania się i motania nici
• Zachowuje zarówno barwę materiału, jak i wytrzymałość włókien
• Kontroluje zadany kształt i wymiar obrabianego materiału
• Zmniejsza ryzyko wybuchu pożarów i obniża temperaturę w hali

Zakup systemu nawilżania powietrza ogranicza postoje maszyn i przerwy w produkcji, co w konsekwencji powoduje wzrost wydajności i jakości produkcji.