Jedna z realizacji instalacji wysokociśnieniowego nawilżania firmy Sternal