Systemy przeciwpyłowe

Redukcja zapylenia hal przemysłowych

Zmiejszenie stopnia zapylenia pomieszczeń to jeden z efektów zastosowania nawilżania powietrza. Wynika to z prostej zależności- wilgotna cząstka kurzu jest cięższa niż drobina sucha. Jeżeli w danej aplikacji odpylanie powietrza jest kwestią priorytetową, system nawilżania zostanie przez naszych techników zaprojektowany pod względem doboru dysz i ich rozmieszczenia w taki sposób, żeby wydajność tego procesu była możliwie największa. W połączeniu z systemami mechanicznej filtracji powietrza, odpowiednio zaprojektowane nawilżanie potrafi znacząco zredukować ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Przekłada się to na podwyższoną jakość produktu, zmniejszenie negatywnego oddziaływania środowiska hali na zdrowie pracowników, a w wielu przypadkach także na podwyższoną trwałość i niezawodność maszyn.
Redukcja zapylenia powietrza z użyciem systemów mgłowych uzyskiwana jest na drodze trzech mechanizmów:

• strącanie drobin pyłu z powietrza w obszarze zanieczyszczonym
• redukcja ilości powstającego pyłu poprzez zwilżenie powierzchni obrabianego materiału
• blokowanie rozprzestrzeniania się pyłu poprzez zastosowanie kurtyn mgłowych

Wśród odbiorców naszych systemów redukcji zapylenia są przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i obróbką materiałami sypkimi oraz przemysł energetyczny. Szczególnie często na instalację dysz redukujących zapylenie decydują się przedsiębiorstwa korzystające z przenośników taśmowych. W porównaniu do rozwiązań opartych o pneumatykę, systemy mgłowe zapewniają znacząco niższe koszty eksploatacji.

Ciągłe ulepszanie produktów i poszerzanie wiedzy wymaga prowadzenia prac badawczo- rozwojowych. Zaowocowało to stworzeniem urządzenia Dust Reactor. Stanowisko badawcze wyposażone w generator Dust Reactor pozwala nam zasymulować różnorodne warunki zapylenia i optymalizować parametry mgły wodnej dla osiągnięcia największej wydajności procesu.